PIT trénink

PIT trénink – POWER INTERVAL TRAINING

ACROBO fitness trénink nejsou ale jen silové tréninky. ACROBO zahrnuje všechny oblasti lidské kondice a rozvíjí tělo v oblasti svalového systému, skeletu ale i kardiovaskulárního systému. Právě díky komplexnosti tréninku ACROBO může dosáhnout jedinec relativně rychle dobře formovaného těla – ACRObatic BOdy. K tréninku kardiovaskulárního systému slouží tzv. PIT trénink!

PIT trénink - POWER INTERVAL TRAINING

PIT pálí tuk! PIT buduje svalstvo! PIT zaručuje - pokud je dobře zapojen do konceptu ACROBO - dosažení dobré figury!

PIT znamená kromě zkratky Power Interval Training také v angličtině past, propast, obrazně napadnout... A to se přesně děje při tomto druhu tréninku. Napadá zásoby tělesného tuku!

PIT je svatým gralem ACROBO a cestou, jak přivézt každého uvědomělého sportovce bez rizika ke schopnosti maximálního výkonu.

PIT musí být ale dobře naplánován a prováděn! V Class je PIT integrován v konceptu lekce a je tak v podstatě nenásilnou formou předáván klientům.

V rámci tréninku ACROBO indoor a outdoor je PIT intergován k silovým plánům poněkud jinak. PIT není přímo obsahem silového plánu, ale jeho zařazení do tréninku je velmi důležité k dosažení všech cílů, které ACROBO koncept nabízí.

INDOOR PIT trénink provádíme na veslařském trenažéru nebo při skákání přes švihadlo.

OUTDOOR PIT trénink BASIC je trénink sprintů na běžecké dráze.