ZOGA MOVEMENT

ZOGA MOVEMENT - můj nejnovětší objev <3

ZOGA Multidimensional Movement je moderní autorský koncept Wojciecha Cackowského, který je inspirován Strukturální Integrací neboli Rolfingem Dr. Idy Rolf.

Co je Strukturální* integrace**?

*) Struktura - stavba, uspořádání, vnitřní řád, soustava, složení, soustavný přístup,**) Integrace - sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek; začlenění, zapojení

Strukturální integrace se během posledních let stále více objevuje ve fyzioterapii, manuální terapii a mezi bodyworkery, předevšim v zahraničí. Zásadní zlom nastal díky ANATOMY Trains. Autor Thomas W. Myers inspiroval svojí prací k velkému rozmachu zkoumání funkce fasciálního systému lidského těla a odkryl a stále odkrývá nečekaná spojení a možnosti terapie jak manuálně, tak i pohybem. 

ZOGA je pro mě převrat v chápání pohybu a těla a jsem vděčná, že mám možnost studovat Zoga-Movement.com. Nyní jsem na certifikaci školení ZOGA Practice Integration. 

Dr.Ida Rolf motto Rolfingu: “When the body gets working appropriately, the force of gravity can flow through. Then spontaneously, the body heals itself…”

Woiciech Cackowski motto ZOGA: “When the body moves freely in space and is able to distribute forces in its structure in an efficient relation to gravity so it can flow through. Then, spontaneously, the body heals itself…”

Rolfing je manuální terapie o 10 sezeních. Metodika práce s pohybovým systémem, dle empirického přístupu Rolfterapeutů inspirovala mimo jiné také Anatomy Trains Structural Integration.

ZOGA INTEGRATION PRACTICE

ZOGA Integration PRACTICE je kurz pohybové terapie.  Tělo je promyšleně “organizováno” cíleným pohybem, aby získalo co nejoptimálnější hybnou kapacitu. Uzavřený kurs pohybové terapie ZOGA Integration PRACTICE má 12 lekcí.  Během tohoto kurzu dochází k integraci pohybem, jednotlivé kroky vychází ze strategie Strukturální Integrace.

PROČ ZOGA?

ZOGA MOVEMENT je moje nová cesta. Challenge, která spojuje všechny součásti mého já... vzdělání v oblasti fyzioterepie, zkušenosti s pohybem v oblasti fitness a rehabilitačně-preventivních programů, personálního tréninku a v posledním roce návrat k Pohybová a manuální terapie KM. Wojtek a Sharon Wheeler změnili kurz mé cesty zpět k fyzioterapii.

Fasciální systém mě opravdu fascinuje, i proto, že po vážné díagnóze v roce 2019 jsem hledala cestu, jak pomoci svému tělu. Bylo to hledání přes Anatomy TrainsBorn to Move. Díky MOVE LAB Institute jsem měla možnost v Praze poznat Jamese Earlse, ale mé ❤️ si získala  zcela ZOGA a team okolo ní.

Díky, že můžu. Tělo bez bolesti, volnost v pohybu, skvělý pocit, že můžu bezprostředně pomoci od bolesti jak pohybem, tak i manuální terapií. Díky také za to, že jsem mohla poznat úžasnou Sharon Wheeler, žákyni Idy Rolf a že mohu její jedinečnou SCAR WORK nabízet v Praze. V roce 2024 posunuji své schopnosti manuální terapie na novou úroveň. V květnu jsem absolvovala školení BONE WORK v Polské Toruni, která se stává mým druhým "vzdělávacím" domovem. 

Od května 2024 jsem začala studovat v Polsku manuální terapii ZOGA Advanced Therapy, Bude to dlouhé cesta, ale jsem velmi vděčná, že mohu. Wojtek Cackowski a jeho  team ZOGA Movement a jejich úzká spolupráce s legendou Strukturální integrace Sharon Wheeler je to nejlepší zázemí a škola pro manuální terapeuty na světě. Jsem za tuto životní cestu a příležitost neskonale vděčna...

Podívejte se na video od Wotjka o čem ZOGA je.

KURZ ZOGA INTEGRATION PRACTICE

Terapeutický proces ZOGA Movement Integration Practice vychází ze schématu strukturální integrace a je nejblíže metodě ATSI (Anatomy Trains Structural Integration) a/nebo ZOGA Movement Therapy. Je výsledkem dlouholeté kariéry Wojtka Cackowski, autora Zoga-Movement.com , jako učitele Anatomy Trains ve škole Toma Myerse, (Od roku 2013).

Terapeuticko - edukační proces 12 kroků, kterým se Zoga Practice Integration řídí, je skvělým doplňkem procesu strukturální integrace manuálně, ale také sám o sobě, do značné míry, vede k dosažení cílů strukturální integrace.

V procesu strukturální integrace máme 3 hlavní fáze. V první fázi, první 4 sezení, se zaměřujeme na průzkum pohybového potenciálu v povrchových strukturách, především se zaměřujeme na globální pohyby v gravitaci, díky kterým “osvobozujeme” tělo od restrikcí a omezení.  Dr. Ida Rolf označila tyto 4 povrchové  “otevírací” sezení, jako zbavení se kompenzačních vzorců nebo také odstranění povrchové bolestivosti a obranných mechanismů.

Ve druhé etapě se terapeutický proces zaměřuje na rovnováhu, cit a pohyb v oblasti hlubokých tělesných struktur a zaměřuje pozornost klienta/pacienta na uvědomění si těla, jeho emocí a stimulace stabilního a “bezpečného” centra. Začínáme pozorovat, jak se tělo stabilizuje a jak integruje trojrozměrný pohyb spolu s dynamickou pohybovou stabilizací. V této fázi se také zaměřujeme na zvětšování pohyblivosti v místech, kde máme pozůstatky restrikcí a která omezují volný pohyb organismu v gravitaci. Dále chceme klienty učit rozpoznávat místa a směry pohyblivosti, které mají potenciál pro budoucí změny.

Ve třetí fázi se snažíme integrovat změny získané v povrchových strukturách se změnami vytvořenými uvnitř těla a usilujeme o harmonizaci pohybových možností na povrchu i uvnitř.

Dr. Ida Rolf definice strukturální integrace “v jedné větě”:

“ Put it in the right place and ask it to move”.

„Dejte to na správné místo a požádej to o pohyb”.

ZOGA Movement Practice v rámci skupinových lekcí je společným zkoumáním vlastního těla skrz pohyb. Tímto zkoumáním poznáváme sami sebe prostřednictvím pohybu, nalézáme oblasti, které mají menší nebo větší svobodu pohybu, nebo mají změněnou přirozenou mechaniku nebo mají nějaká omezení. Tento proces je založen na principech Strukturální integrace a dokonale se k němu hodí jako doplněk. Procházet procesem transformace manuálně aplikovanými technikami terapeuta a zároveň objevovat tělo pohybem může být velmi hlubokým podnětem pro transformaci celého tělesného systému člověka, který do tohoto procesu vstupuje.

Cílem tohoto procesu je integrovat co nejvíce prvků tvořících biomechanický systém, kterým je lidské tělo.

Chceme vytvořit tolik možností pro pohyb kolik je jen možné. Čím více možností pro multidimenzionální a uvolněný pohyb v těle máme, tím snadněji náš biomechanický systém interaguje s gravitací a tím lépe distribuuje síly. Celý náš tělesný systém je každý den vystaven gravitaci, je výsledkem pohybu v gravitačním poli a je formován vztahem k vnějšímu prostředí.

Můžeme říci, že procesem poznávání svého těla v rámci ZOGA Practice Integration se učíme lépe zvládat pohyb, který naše tělo umožňuje a zároveň pro něj vytváříme nové možnosti, které dříve nebyly dostupné.

Fokus této metody je samozřejmě zaměřen na vztah těla a gravitačního pole, jak ve statice tak i v pohybu. Zohledňuje však člověka jako celek a snaží se zajistit, aby proces integrace těla podporoval integraci na všech úrovních osobního života.

To, co nás provede spletitostmi lidského systému je mechanika, která pohybuje tělem v gravitačním poli. Díky tomuto „bezpečnému ukotvení”, a stálému referenčnímu bodu v terapeutickém procesu - vztahu těla ke gravitaci - můžeme přijmout výzvu ke zlepšení fungování lidského organismu - člověka. Člověka se všemi možnými dysfunkcemi a problémy. Problémy, které mají v jádru nějaký prvek nerovnováhy ve vztahu struktury a její funkce ke gravitačnímu poli.

KDE MŮŽU ZOGA MOVEMENT VYZKOUŠET?

V létě 2024 nabízím jedinečný kombinovaný live/online kurz ZOGA Summer REFRESHER, kteý je komcipován i pro mimopražské klienty. V 5 lekcích máte možnost vyzkoušet účinky ZOGA Movemnet na svém těle. Záznamy lekcí budou k dispozici na cloudu po celé léto.

V polovině září otevírám opět kurzy Strukturální integrace Zogou, ZOGA Integration PRACTICE.