Můj profil

PRAKTICKY CELÝ SVŮJ ŽIVOT JSEM ZASVĚTILA SPORTU.

Na gymnáziu jsem dělala vrcholově veslování. Každý den jsem dřela tvrdě v loděnici v létě i v zimě jsem pravidelně trénovala a společně se svými vrstevnicemi jsem dosáhla mety nejvyšší, v roce 1991 jsme získaly titul Mistryně světa v kategorii juniorů na osmiveslici a dále stříbrnou medaili na čtyřce bez kormidelníka. Díky tomuto skvělému umístění jsme také pro Českou republiku získaly kvalifikaci na nadcházející olympijské hry v Barceloně pro posádku osmiveslice. Rok po našem triumphu jsem ale již tuto výraznou kapitolu svého sportovního života zcela uzavřela. Pochopila jsem již v tak raném věku, že politika a zájmy okolo nominací jsou přednější než výkon posádky. Výkonností a vrcholový sport se pro mě tím definitivně uzavřel a již jsem nikdy nepocítila potřebu se s někým poměřovat a vyhrávat nad ostatními.

Současně jsem již pronikala do tajů fitness, především skupinových cvičení, v té době se jednalo především o aerobic.Všechny zkušenosti s vlastním tréninkem a překonáváním sebe sama jsem aplikovala na cvičení ve skupině. Z počátku to bylo možná dost „tvrdé“ a „náročné“, protože jsem měla jako měřítko vždy svůj vlastní pocit z tréninku. Trvalo mnoho let, než jsem se naučila vnímat hluboké „komerční“ potřeby klientů, kteří cvičí pouze pro to že chtějí „vypadat“ sexy, mít z cvičení dobrý pocit a cvičit pro radost.

Stala jsem se členem v té době vedoucí akademie vzdělávání instruktorů aerobiku a fitness IFAA CZECH a vypracovala jsem se na místo leadra teamu. Svoje pestré zkušenosti s tréninkem jsem v této době obohacovala studiem nejprve nástavby v té době oboru rehabilitační pracovník a následně studiem oboru fyzioterapie na FTVS UK. Všechny moje praktické znalosti se spojily v hluboké porozumění fungování těla díky studiu. Během svého působení v IFAA CZECH jsem spolupracovala s mnoha zahraničními instruktory a školiteli a pronikla jsem zcela do fungování fitness branže. Ta mě v mnoha směrech neuspokojovala, ba znepokojovala, svojí povrchností, polovzdělaností, namyšleností a „trendovostí“. Je to podobné, jako že lékař vlastně nikdy neuzná, že by fyzioterapeut mohl rozumět funkcí těla stejně či mnohdy lépe než on sám... tak i fyzioterapeut stále vidí povrchnost a polovzdělanost fitness instruktorů... Problém je především v tom, že chybí aplikace teoretických znalostí na praxi. Spojení hlubokých teoretických znalostí s funkčním tréninkem a praktické zkušenosti se snoubí jen zřídka...Měla jsem mnoho plánů, chtěla jsem hledat „svatý gral“ v Austrálii studiem sportovní medicíny. Ale můj svatý gral přišel za mnou a našel mě sám...

V listopadu 1999 jsem poprvé cvičila TaeBo na Mezinárodním kongresu v Berlíně s Dorothee Muller a Frankem Magnusem. Doro byla moje kolegyně a znaly jsme se z IFAA. Nicméně Taebo se stalo hnacím motorem veškerého mého konání a trvá to dodnes.

Doro a Frank postavili zcela ojedinělou školu a vytvořili zcela jiné, originální a nenapodobitelné sportovní systémy a postavili celou fitness scénu, tak jak jsem ji znala zcela pro mě na druhou kolej. Po roce jsem se rozhodla opustit celou komerční fitness scénu, ačkoli jsem v ní měla „pěkné teplé místečko“ a jít svojí vlastní cestou.

Během této cesty vznikla akademie European Fitnesssystems Professional Education, jejích frančízové zastoupení pro ČR a Slovensko vlastním od roku 2004. Doro a Frank vytvořili úžasné a opravdu fungující sportovní systémy, které mají v podstatě 2 části. Jednou, tou primární je dokonalý systém školení budoucích instruktorů, kteří se učí sbírat opravdové zkušenosti s fungováním svého těla a ty spojit s propracovaným konceptem lekcí, chráněným ochrannou známkou. Druhou částí je srozumitelnost konceptu a jeho bezproblémová aplikace na klienty – zákazníky, tak aby i oni měli maximální tréninkový efekt s minimálním rizikem přetěžování či zranění a zároveň docházelo ke zlepšování citu pro přirozenou funkcí těla.

Způsob vzdělávání instruktorů ale i zákazníků našich lekcí vede k opravdovému poznání. Z instruktorů, kteří mají otevřené oči a mysl se stávají opravdoví profesionálové a z klientů vědomí zákazníci, kteří dokáží sami rozpoznat kvalitu a určit si svoji vlastní cestu tréninku.

Vzhledem k tomu, že naše práce je zcela odlišná a je potřeba mnoho zkušeností a času pro rozpoznání opravdových principů a kvalit, není ale naše škola určena mase a nikdy nebude ve středním proudu. U nás nejsou trendy, neškolíme instruktory za víkend a neslibujeme zázraky na počkání. Stejně tak jako v přírodě probíhají všechny změny velmi pozvolna a pomalu, tak i v přirozeném procesu učení je zapotřebí mnoho času a zkušenosti. A čas je to co nám dnešní doba nepřeje a nalhává nám, že se z nás mohou stát mistři v oboru přes jedno léto strávené na studijním pobytu za mořem...

Nespěchejte na sebe, buďte trpěliví a výsledky se ukáží. Naslouchejte svému vnitřnímu pocitu a rozvíjejte jej. Každý z nás má veškeré vědění ukryto v hloubi duše, najděte cestu do svého nitra. Vše co je vně jen odpoutává pozornost od toho co je opravdová cesta k poznání...